توجه

1 - مدارك مورد نياز برای ويزا از طرف سفارت كشور مربوطه اعلام گشته و كليه مدارك اعلام شده برای صدور ويزا لازم می باشد.

2- جهت اطلاع از شرايط ويزاي كشورهايی كه در سايت اعلام نگشته درخواست خود را برای اين دفتر ارسال نمائيد.

3- تصميم گيری در خصوص مدارك ارائه شده و صدور ويزا بعهده سفارت كشور مربوطه می باشد.

.جهت اطلاع از شرايط اخذ ويزا ، كشور مورد نظر خود را انتخاب كنيد

 


نام کشور

 

 

 

  راهنماي اخذ رواديد (ويزا) براي سفرهاي خارجي  

 

 

پست الکترونيک خود را وارد نمائيد.
   
 

 

   
English News Contact Us FAQ Ticket Reservation Tour Reservation Tours About Us Home